Leasing nieruchomości krok po kroku – czy się opłaca?

leasing nieruchomosciWśród produktów finansowych zaklasyfikowanych jako leasing, wymienia się leasing nieruchomości, przeznaczony dla firm. Korzystający z leasingu nieruchomości mogą powiększyć swój majątek poprzez wzięcie w użytkowanie budynku czy innego obiektu budowlanego na długi okres czasu. W ramach leasingu nieruchomości możliwe jest finansowanie wyłącznie tych obiektów, w stosunku do których został uregulowany tytuł własności. Nie mogą być to budynki z obciążeniami hipotecznymi, działki zabudowane i zagospodarowane, czy też obiekty zabytkowe, mieszkalne i wchodzące w skład większego kompleksu.

Leasing nieruchomości umożliwia sfinansowanie zakupu, budowy lub rozbudowy nieruchomości. Jest on więc postrzegany jako jedna z alternatyw dla kredytów hipotecznych i innych typów kredytów.

Pozwala na zrefinansowanie poniesionych nakładów, które wiążą się z wybudowaną już nieruchomością.

Generalnie, wśród możliwych przedmiotów leasingu nieruchomości wymienia się zwykle:

 • Budynki biurowe,

 • Obiekty handlowe,

 • Magazyny,

 • Salony samochodowe,

 • Sieci hoteli,

 • Szpitale,

 • Centra ekspozycyjne,

 • Lokale użytkowe,

 • Nieruchomości przemysłowe,

 • Centra logistyczne,

 • Centra dystrybucyjne,

 • Budynki pod lekką produkcję,

 • Centra handlowe,

 • Parkingi lub garaże związane z finansowanymi obiektami.

Mogą to być nieruchomości komercyjne, które już istnieją, albo też znajdują się w fazie projektów inwestorskich. Jeśli nie są jeszcze wybudowane, to umowa leasingu zawierana jest wówczas przy udziale współpracującego z leasingodawcą banku. Zapewnia on finansowanie pomostowe w okresie pomiędzy rozpoczęciem inwestycji, a uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Czy leasing nieruchomości się opłaca czy nie?

Firmy decydujące się na leasing nieruchomości odnoszą z tego tytułu szereg korzyści. Przede wszystkim możliwy jest do zastosowania tzw. efekt tarczy podatkowej w przypadku zastosowania leasingu operacyjnego. Bieżące przychody firmy mogą pokryć raty leasingu, a instytucja leasingująca nieruchomość może zastosować raty sezonowe. W przypadku zastosowania leasingu nieruchomości typu zwrotnego, firma zwiększa swoją płynność finansową.

Za pośrednictwem leasingu nieruchomości można sfinansować do 100% wartości inwestycji, a okres umowy leasingu może być zawarty od 1 roku do nawet 15 lat, jeśli chodzi o leasing operacyjny. W przypadku wyboru finansowej formy leasingu nieruchomości, istnieje krótszy czas amortyzacji budynków używanych. Firmy mają możliwość odkupienia od leasingodawcy przedmiotu leasingu po cenie niższej niż rynkowa, bez ryzyka oszacowania przychody. Firma leasingowa wystawia pisemną gwarancję odkupienia nieruchomości po zakończeniu umowy leasingu. Przedsiębiorstwa korzystające z leasingu nieruchomości wybierają walutę leasingu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *