Leasing: samochodu, operacyjny, finansowy

Portal x-leasing.pl wspiera polskich przedsiębiorców w zakresie nowoczesnego finansowania zakupu samochodów i innych środków poprzez leasing finansowy i operacyjny. Nowoczesne, szybkie i proste procedury leasingu pozwolą Państwu na sfinansowanie zakupu następujących środków trwałych:

 • samochody osobowe
 • samochody ciężarowe
 • sprzęt medyczny (np. USG, Unity, Lasery, itp…)
 • obrabiarki do metalu, drewna, tworzyw sztucznych
 • maszyny poligraficzne
 • wózki widłowe
 • sprzęt budowlany
 • sprzęt komputerowy
 • maszyny rolnicze
 • nieruchomości

Do Państwa dyspozycji pozostają mobilni eksperci finansowi, którzy doradzą, zaproponują i podpiszą z Państwem umowę leasingową na najkorzystniejszych dla Państwa warunkach i pomogą wybrać najkorzystniejszy leasing.

Portal x-leasing.pl powstał na bazie doświadczeń osób pracujących w najlepszych polskich koncernach leasingowych. Posiadamy cenną wiedzę i rozpoznając Państwa oczekiwania przedstawimy gotowe rozwiązania finansowe pozwalające na szybkie, bezproblemowe nabycie samochodu, maszyny, urządzenia bez zbędnych formalności…

Platforma X-leasing.pl rekomenduje rozwiązania finansowe następujących korporacji:

 • VB Leasing Polska S.A.
 • Siemens Finance sp. z o.o.
 • Getin Leasing S.A.

Coraz większa popularność leasingu (tak operacyjnego, jak i finansowego) w naszym kraju nakazuje zastanowić się nad tym, na czym polega to rozwiązanie, jakie są jego rodzaje, a przede wszystkim – jakie zalety leasingu przyczyniają się do tego, że zainteresowanie nim charakteryzuje coraz większą grupę przedsiębiorców i klientów indywidualnych.

W najbardziej klasycznym ujęciu leasing to stosunek umowny regulowany przez zasady prawa cywilnego. Opiera się on na założeniu, że jedna ze stron umowy określana często mianem leasingodawcy wyraża zgodę na przekazanie drugiej ze stron (leasingobiorcy) prawa do użytkowania określonej rzeczy. Umowa precyzuje przy tym zarówno czas, jaki należy przeznaczyć na wspomniane użytkowanie, jak i wysokość opłaty ratalnej, leasingobiorca musi bowiem liczyć się z tym, że możliwość, jaka otwiera się przed nim wiąże się z zapewnieniem leasingodawcy określonych zysków finansowych. Wielu osobom może wydawać się, że leasing jest mniej opłacalny niż wejście w posiadaniu określonego dobra, osoby wykorzystujące tego rodzaju rozwiązanie w praktyce podkreślają jednak, że ma ono wiele zalet. Leasingobiorca nie musi angażować całego swojego kapitału (co byłoby niezbędne, gdyby chciał wykupić na własność samochód albo nieruchomość), a jednocześnie może korzystać z możliwości odliczenia podatku VAT.

Leasingodawca również nie stoi zresztą na straconej pozycji. Posiadana przez niego własność nie niszczeje pozbawiona zastosowania, a odstąpienie jej na określony czas skutkuje niemałymi korzyściami o charakterze finansowym.

Najbardziej podstawowy podział pozwala nam na rozróżnienie leasingu operacyjnego określanego też często mianem usługowego oraz finansowego znanego też jako kapitałowy. Leasing operacyjny bazuje na przekazaniu leasingobiorcy w czasowe użytkowanie dobra inwestycyjnego. Czas jego trwania jest zazwyczaj krótszy niż ten, w jakim dana rzecz się zużywa, a sam leasingobiorca ma możliwość uznania rat leasingowych za koszt uzyskania przychodu. Umowa zawierana z leasingodawcom często stwarza zresztą możliwość odkupienia leasingowanego przedmiotu po jej wygaśnięciu, jej atutem jest przy tym to, że można zdecydować się na tego rodzaju zakup licząc na wyjątkowo atrakcyjne warunki sprzedaży dobra.

Z kolei leasing finansowy opiera się na oddaniu rzeczy w użytkowanie w zamian za możliwość uzyskania rat leasingowych. W tym konkretnym przypadku to leasingobiorca ponosi koszty związane z amortyzacją użytkowanego dobra, nie da się jednak ukryć, że rozwiązanie takie ma swoje zalety już choćby dlatego, że firma decydująca się na leasing finansowy może zwiększyć wartość swojego dotychczasowego majątku bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. Również w tym przypadku można przy tym liczyć na sprzedaż dobra będącego przedmiotem leasingu po wygaśnięciu umowy, osoba korzystająca z tego rodzaju rozwiązania może więc przenieść w pewnym momencie własność rzeczy oddanej jej w leasing.

Alternatywą dla zakupu z kredytu bankowego jest skorzystanie z leasingu operacyjnego lub wynajmu. W takim przypadku każda rata leasingowa/czynsz najmu stanowić będzie koszt podatkowy.

 

Powyższe rozwiązania są szczególnie korzystne w przypadku samochodów osobowych o wartości powyżej 20tys. EUR z uwagi na limit amortyzacji. W przypadku leasingu należy pamiętać, że brak konieczności korekty odpisów amortyzacyjnych dotyczy jedynie leasingu operacyjnego (amortyzacji dokonuje leasingodawca), w przypadku leasingu finansowego (amortyzacji dokonuje leasingobiorca) podatnik jest zobowiązany do korygowania kosztów przychodów na zasadach określonych na wstępie.

Tab. Konsekwencje prawno-podatkowe:

zdarzenie

leasing operacyjny

leasing finansowy

pożyczka

CFM

gotówka

własność przedmiotu

Finansujący

Finansujący

Klient

Finansujący

Klient

koszty uzyskania przychodów dla korzystających (podatkowo)

cała opłata leasingowa

część odsetkowa opłaty leasingowej;
amortyzacja*

odsetki; amortyzacja*

cała rata

amortyzacja*

wykazywanie majątku trwałego
w bilansie

Finansujący

Korzystający

Klient

Finansujący

Klient

rozliczenie VAT

VAT wg stawki 23%, płatny od poszczególnych opłat leasingowych
w terminie ich wymagalności

VAT wg obowiązującej stawki od sumy opłat leasingowych płatny
(w całości) ze wstępną opłatą leasingową

VAT 23%

doliczany do rat pożyczki.

Finansowanie przedmiotu brutto

VAT 23% doliczany do rat. Auta osobowe 60% do 6 tys PLN. Auta ciężarowe 100%.
Pozostałe części produktów CFM rozliczenie 100% VAT

VAT wg obowiązującej stawki płatny w momencie zakupu środka trwałego przez Klienta; konieczność finansowania VAT do momentu jego rozliczenia
z VAT

*Limit wartości samochodu osobowego wynosi równowartość 20 tys. EURO, powyżej którego ubezpieczenie i amortyzacja nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

Źródło: Opracowanie własne Expander Advisors na podstawie Raiffeisen Leasing